Hürriyet Meydanı: Bir Kentsel Mekanın Yenilik ve Dönüşüm Öyküsü

Nur ÇAĞLAR, Zeynep ULUDAĞ, Adnan AKSU

https://dergipark.org.tr/gazimmfd/issue/6667/88822

Öz

Hürriyet Meydanı Türkiye Cumhuriyeti’nin erken döneminde başkent Ankara’nın cumhuriyet ideolojisini ve ulusal ideallerini yansıtan prestijli kent mekanı olmuştur. Meydanın yeni bir mekansal ve sosyal deneyim yaratma durumu yeni kurulan devletin, yeni başkentinin kimliği ile özdeşleşmiştir. Ancak kentin zaman içinde değişen sosyal ve mekansal yapısı ile birlikte meydanın kimliği de değişmiştir. Çalışmanın özünü meydanın dönüşüm sürecini sosyal ve tarihsel perspektiflerden ele alan belgesel öykü oluşturmaktır. Öyküye esas olan kanıtlar, tarihi belgelerden, meydanın zaman-mekan kurgularını anlatan yazılardan, makalelerden, resimlerden, günlük yaşama ait anılardan okunarak bulunmuştur.

UMM Uludağ Mimarlık Müşavirlik, Tüm Hakları Saklıdır. © 1987-2024