Sanat, Kent ve Mimarlık Eleştirisi için Ortak Bir Tema: Kent Kolajları

Adnan AKSU, Zeynep ULUDAĞ, Nur ÇAĞLAR

ÖZET
Geleneksel olarak kağıt, makas yapıştırıcı kullanarak, günümüzde ise bilgisayar simülasyonu ile de
hazırlanabilen kolajlar çağdaş sanat ve mimarlık tartışmaları için yeni bir ortam oluşturmaktadır. Kolajlar,
mimarlık ortamına diğer sanatlarda olduğu gibi bir araç olarak değil de, modern mimarlığın estetik kurgularını
eleştirmek ve parçalamak amacıyla katılmışlardır. Archigram grubu 1960’larda kolajı mimari ve kentsel estetik
repertuarına katmıştır. Colin Rowe ve Fred Koetter’ın 1975’de kent kuramlarını çok etkili simgesel referanslar
durumu yaratan süreksiz fragmanların toplamı olarak ortaya koydukları Kolaj Kent çalışması post modern
kentsel estetik anlayışının önemli bir köşe taşıdır. Calvino’nun Görünmez Kentler çalışmasında ise kentsel
ilişkiler yeniden kurgulanıp dönüştürülürken yaşam kolajlar olarak algılanmaktadır. Nils Ole Lund Kent
Kolajları çalışmalarında bu tekniği sanat, kent ve mimarlık eleştirisi için ortak bir tema olarak kullanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kolaj, kent kuramları, kolaj kent, kent ve mimarlık eleştirisi.

UMM Uludağ Mimarlık Müşavirlik, Tüm Hakları Saklıdır. © 1987-2024